Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

wonskaball
16:55
3554 6a4b 390

June 23 2015

wonskaball
18:07
wonskaball
17:06
wonskaball
17:06
9302 0fe2 390

May 26 2015

wonskaball
16:26
wonskaball
16:26
5086 6a79 390
Rami Kadi F/W 2013-2014

May 13 2015

wonskaball
19:18

May 05 2015

wonskaball
11:55

April 23 2015

wonskaball
20:43
wonskaball
18:35
Play fullscreen
Straciłem przez to ziomka, szkoda mi zdrowia i siana
wonskaball
18:35
3142 afb9 390
wonskaball
18:34
wonskaball
18:34
wonskaball
18:31
2091 2ae0 390
wonskaball
18:08

April 10 2015

wonskaball
17:35
Nigdy nie ignoruj osoby, która cię kocha i martwi się o ciebie, bo pewnego dnia zrozumiesz, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.
wonskaball
15:51
Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - 'jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić'

April 08 2015

wonskaball
18:42
wonskaball
12:07
8233 33f8
wonskaball
00:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl